Корпоративно управление

Съвет на директорите:

Биляна Илиева Вълкова – Председател на Съвета на Директорите
Илиан Христов Лангаров – Изпълнителен директор
Жулиета Стойкова Димитрова – Член на Съвета на Директорите

 

ДВИ:

Дамян Митев Колев- Директор за връзка с инвеститорите

 

Обслужващо дружество:

Алма Гриинхаусес ООД
гр. Варна ул. „Доктор Железкова“ № 3

 

Банка депозитар:

Юробанк България АД
гр. София ул. „Околовръстен път“ № 260