Покани за ОСА

Уведомление към Актуализирана Покана за ОСА на 21.06.2021 г.

АКТУАЛИЗИРАНА Покана за ОСА на 21.06.2021

част_1

част_2

част_3

Покана за ОСА на 21.06.2021

част_1
част_2
част_3

Покана за ОСА на 02.09.2020

част_1
част_2
част_3

Покана за ИОСА на 31.01.2020

Покана за ИОСА на 01.11.2019

Покана за ИОСА на 17.09.2019 г.

Покана за ОСА  на 17.06.2019 г.

Покана за ИОСА на 04.01.2019 г.

Покана за ОСА на 22.06.2018 г.

Покана за ОСА на 13.06.2017 г.

Покана за ОСА на 17.06.2016 г.