2022 г.

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2022 г. – формат ESEF и справка към отчета по образец на КФН

Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2022 г. – формат ESEF

Отчет облигации 31.12.2022 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2022 г.

Отчет облигации 30.09.2022 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2022 г.

Отчет облигации 30.06.2022 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2022 г.

Междинни индивидуални финансови отчети на специализираните (дъщерни) дружества на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2022 г.

Отчет облигации 31.03.2022 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2022 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2022 г.