Корпоративно управление

Съвет на директорите:

Биляна Илиева Вълкова – Председател на Съвета на Директорите
Илиан Христов Лангаров – Изпълнителен директор
Жулиета Стойкова Димитрова – Член на Съвета на Директорите

ДВИ:

Диян Пламенов Георгиев – Директор за връзка с инвеститорите

Обслужващо дружество:

Алма Гриинхаусес ЕООД
гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2

Банка депозитар:

Юробанк България АД
гр. София ул. „Околовръстен път“ № 260