Покани за ОСА

Покана за ОСА на 27.06.2024 г.

Покана за ОСА на 27.06.2023 г.

Покана за ИОСА на 16.12.2022 г.

Покана за ОСА на 21.06.2022 г.

Покана ИОСА 07.03.2022 г.

Уведомление към Актуализирана Покана за ОСА на 21.06.2021 г.

АКТУАЛИЗИРАНА Покана за ОСА на 21.06.2021 г.

част_1

част_2

част_3

Покана за ОСА на 21.06.2021 г.

част_1
част_2
част_3

Покана за ОСА на 02.09.2020 г.

част_1
част_2
част_3

Покана за ИОСА на 31.01.2020 г.

Покана за ИОСА на 01.11.2019 г.

Покана за ИОСА на 17.09.2019 г.

Покана за ОСА  на 17.06.2019 г.

Покана за ИОСА на 04.01.2019 г.

Покана за ОСА на 22.06.2018 г.

Покана за ОСА на 13.06.2017 г.

Покана за ОСА на 17.06.2016 г.