Уведомления

Уведомление за плащане по облигация_2022-09-29

Уведомление за плащане по облигация_2021-12-22

Уведомление за плащане по облигация_2021-08-11

Уведомление по чл.19 от Регламент 596-2014 от 11.08.2020

Уведомление по чл.112д от ЗППЦК

Уведомление
Уведомление за приключила подписка

Уведомление по чл.84 от ЗППЦК

Съобщение по чл.92а ал.1 и 2 от ЗППЦК

Уведомление за дялово участие_20191205

Уведомление по чл.19 от Регламент 596-2014 от 03.12.2019

Уведомление по чл.19 от Регламент 596-2014 от 29.11.2019