2019 г.

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на дъщерно дружество Ти Ей Прпъртис ЕАД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на дъщерно дружество АВМ-2007 ЕООД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на дъщерно дружество Инфодом ЕАД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на дъщерно дружество ГЕЕ ЕООД

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г. на дъщерно дружество Алтерон Пропърти ЕООД

Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

Отчет облигация към 31.12.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2019 г.

Отчет облигация към 30.09.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2019 г.

Отчет облигация към 30 06 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2019 г.

Отчет облигация към 31.03.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2019