2019 г.

Отчет облигация към 31.12.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2019 г.

Отчет облигация към 30.09.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2019 г.

Отчет облигация към 30 06 2019

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2019 г.

Междинен финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2019 г.

Отчет облигация към 31.03.2019 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2019 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2019