2021 г.

Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г. – формат ESEF и справка към отчета по образец на КФН

Годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г. – формат ESEF

Отчет облигации_31.12.2021 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.12.2021 г.

Отчет облигации_30.09.2021 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.09.2021 г.

Отчет облигации_30.06.2021 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2021 г.

Междинни финансови отчети на дъщерни дружества на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 30.06.2021 г.

Отчет облигации_31.03.2021 г.

Междинен консолидиран финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2021 г.

Междинен индивидуален финансов отчет на Алтерон АДСИЦ към 31.03.2021 г.