Покана за ОСА на 02.09.2020 г., публикация, представяне и материали – част-1, част-2 и част-3

част_1